آرشیو اخبار

دریافت کارت ورود به جلسه و زمان برگزاری آزمون نیروهای شرکتی و قرار داد کار معین

دریافت کارت ورود به جلسه و زمان برگزاری آزمون نیروهای شرکتی و قرار داد کار معین

بدینوسیله به اطلاع می رساند آزمون پذیرش نیروهای شرکتی و قرار داد کار معین روز جمعه مورخه ۹۷/۱۲/۱۷ در محل دانشکده پرستاری و مامایی واقع در خیابان شهید مظفر عزیزی جنب درمانگاه شفا برگزار می شود .

ادامه مطلب
آگهی استعلام فروش (ساختمان قدیمی خانه بهداشت ماجولان)

آگهی استعلام فروش (ساختمان قدیمی خانه بهداشت ماجولان)

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خلخال درنظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه ساختمان خانه بهداشت (قدیم) واقع درشهرستان خلخال، بخش شاهرود، روستای ماجولان را ازطریق استعلام فروش به واجدین شرایط با قیمت پیشنهادی مناسب واگذار نماید

ادامه مطلب