آرشیو اخبار

سی و یک اردیبهشت :روز ملی اهدای عضو ، اهدای زندگی

سی و یک اردیبهشت :روز ملی اهدای عضو ، اهدای زندگی

دین مبین اسلام، اهمیت فوق العاده ای برای نجات جان انسان ها قائل است؛ چنانچه در قرآن کریم، سوره مبارکه مائده آیه ۳۲ به تصریح اشاره شده است: "هرگاه کسی باعث بقای نفسی شود مانند آن ست که باعث نجات جان تمام انسان ها شده است".

ادامه مطلب