آرشیو اخبار

جلسه نماینده محترم شهرستان خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی  با هیات رئیسه دانشکده علوم پزشکی خلخال

جلسه نماینده محترم شهرستان خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی با هیات رئیسه دانشکده علوم پزشکی خلخال

جلسه دکتر غنی نظری نماینده محترم شهرستان خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی با هیات رئیسه دانشکده علوم پزشکی خلخال در تاریخ یازدهم شهریور ماه ۱۴۰۰ در محل سالن جلسه دانشکده علوم پزشکی خلخال به جهت بررسی وضعیت و مشکلات دانشکده

ادامه مطلب
آگهی جذب هیات علمی

آگهی جذب هیات علمی

دانشکده علوم پزشکی خلخال در نظر دارد از بین دارندگان مدرک معتبرPh.Dو یا کارشناسی ارشد پرستاری کودکان در راستای کمک به تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص مورد نیاز رشته ی پرستاری جذب نیرو نماید.

ادامه مطلب