خبر تصویری - آرشیو

جمع آوری  پسماندهای عفونی و وسایل تیز و برنده مراکز بهداشتی ودرمانی

جمع آوری پسماندهای عفونی و وسایل تیز و برنده مراکز بهداشتی ودرمانی

بر طبق گزارش رئیس مرکز سلامت محیط و کار دانشکده علوم پزشکی جناب آقای مهندس ملکی از تاریخ ۹۷.۱.۱۵ منبعد جمع آوری و حمل پسماندهای عفونی و وسایل تیز و برنده کلیه مراکز بهداشتی ودرمانی تحت پوشش دانشکده و همچنین مراکز درمانی خصوصی منجمله مطب های خصوصی ، تامین اجتماعی،انتقال خون ،بهداری زندان وازمایشگاههای خصوصی برای اولین بار در خلخال با پیگیری،نظارت و همکاری دانشکده علوم پزشکی خلخال توسط بخش خصوصی صورت می گیرد.

ادامه مطلب
بازدید سرزده آقای دکتر شکارچی سرپرست دانشکده علوم پزشکی خلخال از مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) خلخال

بازدید سرزده آقای دکتر شکارچی سرپرست دانشکده علوم پزشکی خلخال از مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) خلخال

بازدید سرزده آقای دکتر شکارچی سرپرست دانشکده علوم پزشکی خلخال از مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) خلخال در تاریخ۱۰-۰۱-۹۶ و نظارت بر نحوه ارائه خدمات به مراجعین عزیز به این مرکز

ادامه مطلب
بازدید آقای دکتر شکارچی سرپرست دانشکده علوم پزشکی خلخال وآقای ایرج اعتبار معاون بهداشت دانشکده از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی

بازدید آقای دکتر شکارچی سرپرست دانشکده علوم پزشکی خلخال وآقای ایرج اعتبار معاون بهداشت دانشکده از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی

بازدید آقای دکتر شکارچی سرپرست دانشکده علوم پزشکی خلخال و آقای ایرج اعتبار معاون بهداشتی دانشکده از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی همزمان با برنامه سلامت نوروزی

ادامه مطلب