خبر تصویری - آرشیو

تحویل آمبولانس جدید به فوریت مرکز کلور

تحویل آمبولانس جدید به فوریت مرکز کلور گالری

بنا به گزارش روابط عمومی دانشکده در تاریخ ۹۷.۰۹.۲۹باحضور دکتربشیر خالقی نماینده محترم مردم خلخال وکوثر در مجلس شورای اسلامی، دکترشکارچی ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی خلخال ،معاونت محترم فرماندار خلخال و روسای ادارات بخش شاهرود یک دستگاه آمبولانس جدید (به ارزش یک میلیارد تومان)به پایگاه اورژانس جاده ای کلور تحویل داده شد .

ادامه مطلب
تحویل آمبولانس جدید به فوریت هشجین

تحویل آمبولانس جدید به فوریت هشجین

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خلخال در تاریخ ۹۷.۰۹.۱۹ با حضور دکتر خالقی نماینده محترم خلخال وکوثر، مهندس بابایی فرماندارمحترم خلخال، دکترشکارچی ریاست دانشکده علوم پزشکی وهیئت همراه واعضای شورای شهرهشتجین ومسئولین ادارات یک دستگاه آمبولانس جهت خدمت رسانی به شهروندان به مرکز خدمات جامع سلامت هشتجین تحویل گردید.

ادامه مطلب
افتتاح ساختمان جدید مرکز خدمات جامع سلامت روستایی برندق

افتتاح ساختمان جدید مرکز خدمات جامع سلامت روستایی برندق گالری

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خلخال در تاریخ ۹۷.۰۹.۱۹ با حضور دکتر خالقی نماینده محترم خلخال وکوثر، مهندس بابایی فرماندار محترم خلخال، دکترشکارچی ریاست دانشکده علوم پزشکی وهیئت همراه ومسئولین ادارات ،ساختمان جدید مرکز خدمات جامع سلامت روستایی برندق افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

ادامه مطلب