خبر تصویری - آرشیو

راه اندازی سیستم نوبت گیری از طریق USSD

راه اندازی سیستم نوبت گیری از طریق USSD

دانشکده علوم پزشکی خلخال بمنظور افزایش رضایتمندی ، کاهش اتلاف وقت و از همه مهمتر تکریم افرادی که به نوعی دسترسی به اینترنت ندارند ، اقدام به راه اندازی سامانه نوبت دهی کد USSD از طریق موبایل نموده است.

ادامه مطلب