اخبار دانشکده - آرشیو

طرح بسیج سلامت نوروزی

طرح بسیج سلامت نوروزی

اکیپ بازرسی بهداشت محیط در طرح بسیج سلامت نوروزی در تاریخ ۲۰-۱۲-۹۶ از حدود ۲۵ مغازه سطح شهرستان بازدید و حدود ۶۰ کیلوگرم مواد غذایی تاریخ گذشته کشف و ضبط نمود .

ادامه مطلب