اخبار دانشکده - آرشیو

طرح ملی پیشگیری و واکسیناسیون هپاتیت B دراهدا کنندگان مستمر خون

طرح ملی پیشگیری و واکسیناسیون هپاتیت B دراهدا کنندگان مستمر خون

اهداکنندگان مستمر خون که پیش از اول فروردین سال ۶۸ متولد شده باشند، از اول مهرماه سال جاری تا ابتدای اسفند ماه فرصت دارند تا با مراجعه به سازمان انتقال خون شهرستان ، معرفی نامه واکسیناسیون دریافت کنند و با مراجعه به مرکز جامع خدمات سلامت یک شهری ، واکسن هپاتیت B مورد تایید وزارت بهداشت را به طور رایگان در سه نوبت دریافت کنند.

ادامه مطلب