اخبار دانشکده - آرشیو

تحویل آمبولانس جدید به فوریت مرکز کلور

تحویل آمبولانس جدید به فوریت مرکز کلور گالری

بنا به گزارش روابط عمومی دانشکده در تاریخ ۹۷.۰۹.۲۹باحضور دکتربشیر خالقی نماینده محترم مردم خلخال وکوثر در مجلس شورای اسلامی، دکترشکارچی ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی خلخال ،معاونت محترم فرماندار خلخال و روسای ادارات بخش شاهرود یک دستگاه آمبولانس جدید (به ارزش یک میلیارد تومان)به پایگاه اورژانس جاده ای کلور تحویل داده شد .

ادامه مطلب
برگزاری جلسه طرح تحول نظام سلامت

برگزاری جلسه طرح تحول نظام سلامت

در تاریخ ۹۷.۰۹.۲۰جلسه بیستم ستاد تحول نظام سلامت با حضور اعضا در دفتر ریاست محترم دانشکده(دکترشکارچی)تشکیل گردید.اعضا دراین جلسه درخصوص رونداجرایی مصوبات جلسه قبل تبادل نظر کرده ومقررگردید جلسه توجیهی با پزشکان متخصص جدیدالورود برگزارگردیده وگزارشی ازعملکرد این پزشکان وهمچنین گزارش عملکرد بیمه تاجلسه بعدی ارائه گردد.

ادامه مطلب
تحویل آمبولانس جدید به فوریت هشجین

تحویل آمبولانس جدید به فوریت هشجین

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خلخال در تاریخ ۹۷.۰۹.۱۹ با حضور دکتر خالقی نماینده محترم خلخال وکوثر، مهندس بابایی فرماندارمحترم خلخال، دکترشکارچی ریاست دانشکده علوم پزشکی وهیئت همراه واعضای شورای شهرهشتجین ومسئولین ادارات یک دستگاه آمبولانس جهت خدمت رسانی به شهروندان به مرکز خدمات جامع سلامت هشتجین تحویل گردید.

ادامه مطلب
افتتاح ساختمان جدید مرکز خدمات جامع سلامت روستایی برندق

افتتاح ساختمان جدید مرکز خدمات جامع سلامت روستایی برندق گالری

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خلخال در تاریخ ۹۷.۰۹.۱۹ با حضور دکتر خالقی نماینده محترم خلخال وکوثر، مهندس بابایی فرماندار محترم خلخال، دکترشکارچی ریاست دانشکده علوم پزشکی وهیئت همراه ومسئولین ادارات ،ساختمان جدید مرکز خدمات جامع سلامت روستایی برندق افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

ادامه مطلب
برگزاری مراسم به مناسبت روز دانشجو

برگزاری مراسم به مناسبت روز دانشجو گالری

بنا به گزارش روابط عمومی دانشکده در تاریخ ۹۷/۰۹/۱۷ مراسم گرامیداشت روز دانشجو با حضور ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی خلخال (دکتر علی اکبر شکارچی)مدیران ، کارکنان، اساتید ودانشجویان دانشکده علوم پزشکی درسالن آمفی تئاتر ارشاد اسلامی برگزار گردید.

ادامه مطلب
برگزاری جلسه طرح تحول سلامت

برگزاری جلسه طرح تحول سلامت

بنا به گزارش روابط عمومی دانشکده در تاریخ ۹۷/۰۹/۰۸نوزدهمین جلسه کارگروه طرح تحول سلامت باحضوراعضا دردفتر ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی(دکترشکارچی)تشکیل گردید.

ادامه مطلب