اخبار دانشکده - آرشیو

اطلاعیه بررسی مدارک آزمون  استخدامی مورخ ۳۰-۰۸-۹۸

اطلاعیه بررسی مدارک آزمون استخدامی مورخ ۳۰-۰۸-۹۸

پیرو اعلام اسامی داوطلبان واجد شرایط جهت بررسی مدارک آزمون استخدامی مورخ ۳۰-۰۸-۱۳۹۸ از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، ضروری است ذینفعان طبق جدول زمان بندی ، با در دست داشتن کلیه مدارک اشاره شده به ستاد دانشکده به نشانی : خلخال - خیابان شهید مظفر عزیزی – دانشکده علوم پزشکی خلخال – اداره منابع انسانی مراجعه نمایند:

ادامه مطلب