اخبار دانشکده - آرشیو

قابل توجه پذیرفته شدگان رشته شغلی فوریت پزشکی (برگزاری آزمون عملی)

قابل توجه پذیرفته شدگان رشته شغلی فوریت پزشکی (برگزاری آزمون عملی)

بنا به اطلاعیه صادره از طرف اداره منابع انسانی دانشکده به شرح ذیل اسامی افراد سه برابر ظرفیت رشته شغلی فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی خلخال(استخدام پیمانی سال ۹۸ ) جهت شرکت در آزمون عملی اعلام می گردد.

ادامه مطلب