اخبار دانشکده - آرشیو

واگذاری آشپزخانه بیمارستان به شرکت های واجدالشرایط

واگذاری آشپزخانه بیمارستان به شرکت های واجدالشرایط

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی خلخال در نظر دارد امور مربوط به تهیه وتوزیع وپخت و پز غذای بیماران و پرسنل مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی ره از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجدالشرایط واگذار نماید

ادامه مطلب
صدور مجوز تاسیس آموزشگاه بهداشت اصناف

صدور مجوز تاسیس آموزشگاه بهداشت اصناف

دانشکده علوم پزشکی خلخال در نظردارد در راستای ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی نسبت به صدور مجوز تاسیس آموزشگاه بهداشت اصناف به شرط دارا بودن متقاضی واجد شرایط اقدام نماید متقاضیان تاسیس آموزشگاه بهداشت اصناف می توانند درخواست کتبی خویش را به همراه مدارک لازم حدکثر تا تاریخ ۱۷/۷/۱۳۹۸ به واحد سلامت محیط وکار مراکز بهداشت شهرستان خلخال تحویل نمایند.

ادامه مطلب