اخبار دانشکده - آرشیو

برگزاری آزمون مجدد تفسیر سوره آل عمران (الکترونیکی)

برگزاری آزمون مجدد تفسیر سوره آل عمران (الکترونیکی)

بنا به اطلاعیه صادر از طرف مسئول محترم آموزش دانشکده ، آزمون غیر حضوری برای بار دوم تفسیر سوره آل عمران به شرح ذیل برای افرادی که به هر دلیلی موفق به شرکت در آزمون در مرحله اول نشده یا نمره قبولی کسب نکرده بودند می شود.

ادامه مطلب