اخبار دانشکده - آرشیو

آیین تودیع و معارفه سرپرست معاونت درمان دانشکده و سرپرست ریاست مرکز آموزشی و درمانی امام ره خلخال

آیین تودیع و معارفه سرپرست معاونت درمان دانشکده و سرپرست ریاست مرکز آموزشی و درمانی امام ره خلخال گالری

آیین تودیع و معارفه معاون درمان دانشکده و سرپرست ریاست مرکز آموزشی و درمانی امام ره خلخال با حضور دکتر محمد مهرتک ریاست دانشکده پزشکی و دیگر مسئولین ستادی در تاریخ ۹۹/۷/۲۹ در محل بیمارستان امام ره خلخال برگزار شد .

ادامه مطلب
بازدید ریاست دانشکده از بخش کرونای بیمارستان امام ره

بازدید ریاست دانشکده از بخش کرونای بیمارستان امام ره

دکتر محمد مهرتک رئیس دانشکده علوم پزشکی خلخال به همراه معاونت بهداشتی ،مسئول اداره حراست و کارشناس بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشکده علوم پزشکی خلخال در تاریخ ۹۹/۷/۲۶ از بخش کرونای بیمارستان امام ره خلخال بازدید کردند.

ادامه مطلب
بازدید ریاست دانشکده به مناسبت روز جهانی غذا از بیمارستان امام ره خلخال

بازدید ریاست دانشکده به مناسبت روز جهانی غذا از بیمارستان امام ره خلخال

بازدید ریاست دانشکده به همراه معاونت بهداشتی، رئیس اداره حراست ،کارشناس اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشکده، مسئول واحد بهبود تغذیه جامعه دانشکده و کارشناس خانواده از بیمارستان امام خمینی ره شهرستان خلخال به مناسبت روز جهانی غذا در تاریخ ۹۹/۷/۲۴

ادامه مطلب
دیدار ریاست دانشکده با بانوان شاغل  در بخش درمان به مناسبت هفته سلامت بانوان

دیدار ریاست دانشکده با بانوان شاغل در بخش درمان به مناسبت هفته سلامت بانوان

دیدار ریاست دانشکده به همراه معاونت بهداشتی، مسئول اداره حراست، کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات، کارشناس سلامت خانواده و کارشناس بهبود تغذیه و جامعه دانشکده علوم پزشکی خلخال با بانوان شاغل در بخش درمان به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان در تاریخ ۹۹/۷/۲۴

ادامه مطلب
بازدید ریاست دانشکده  از بیمارستان به مناسبت هفته ملی سلامت روان

بازدید ریاست دانشکده از بیمارستان به مناسبت هفته ملی سلامت روان

بازدید ریاست دانشکده به همراه معاونت بهداشتی ،مسئول حراست، ، رئیس اداره سلامت روان و دیگر مسئولین ستادی دانشکده علوم پزشکی خلخال از مرکز آموزشی و درمانی امام ره خلخال به مناسبت هفته ملی سلامت روان در تاریخ ۹۹/۷/۲۴

ادامه مطلب