اخبار دانشکده - آرشیو

بازدید ریاست دانشکده  از مراکز بهداشت شهرستان خلخال  به مناسبت روز جهانی ماما

بازدید ریاست دانشکده از مراکز بهداشت شهرستان خلخال به مناسبت روز جهانی ماما

. به مناسبت ۱۵ اردیبهشت ماه ،روز جهانی ماما ، ریاست دانشکده علوم پزشکی خلخال به همراه دیگر معاونین و مسئولین ستادی در مراکز بهداشت شهرستان حضور یافته و این روز را به ماماها تبریک و از آنها تقدیر و تشکر نمودند.

ادامه مطلب