اخبار دانشکده - آرشیو

بازدید از مرکز واکسیناسیون تجمیعی

بازدید از مرکز واکسیناسیون تجمیعی

‌بازدید جناب آقای دکتر غنی نظری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی شهرستان خلخال و کوثر و جناب آقای مسعود یگانه فرماندار محترم شهرستان خلخال از مراکز واکسیناسیون شهرستان خلخال در تاریخ هفتم مهرماه سال ۱۴۰۰.

ادامه مطلب