اخبار دانشکده - آرشیو

جلسه کمیته صیانت از جمعیت با محوریت جوانی جمعیت و حمایت از خانواده

جلسه کمیته صیانت از جمعیت با محوریت جوانی جمعیت و حمایت از خانواده

جلسه کمیته صیانت از جمعیت با محوریت جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با حضور فرماندار شهرستان خلخال و ریاست دانشکده علوم پزشکی خلخال و اعضای مرتبط با صیانت از جمعیت در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۴۰۰ در محل فرمانداری شهرستان برگزار گردید.

ادامه مطلب