اخبار جلسات و نشست ها - آرشیو

برگزاری جلسه نظام ارجاع الکترونیکی

برگزاری جلسه نظام ارجاع الکترونیکی

بنا به گزارش روابط عمومی دانشکده در تاریخ ۹۷.۱۱.۲۹جلسه کمیته نظام ارجاع الکترونیکی به ریاست دکتر شکارچی (ریاست محترم دانشکده) باحضور اعضا درسالن جلسات دانشکده علوم پزشکی برگزار گردید.

ادامه مطلب