اخبار جلسات و نشست ها - آرشیو

دیدار با امام جمعه محترم  شهرستان خلخال

دیدار با امام جمعه محترم شهرستان خلخال

به گزارش روابط عمومی دانشکده در تاریخ ۲۳/۰۷/۹۷ ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی خلخال(دکترعلی اکبرشکارچی) بهمراه معاونین ومدیران این دانشکده دردفتر امام جمعه محترم خلخال حضوریافته وانتصاب ایشان را تبریک گفتند.

ادامه مطلب