اخبار جلسات و نشست ها - آرشیو

تشکیل کمیته نقل و انتقالات

تشکیل کمیته نقل و انتقالات

بنا به گزارش روایط عمومی دانشکده در تاریخ ۲۸-۰۹-۹۷ سومین جلسه کمیته نقل وانتقالات باحضور اعضا در دفتر ریاست محترم دانشکده (دکتر شکارچی )تشکیل گردید.

ادامه مطلب
برگزاری جلسه طرح تحول نظام سلامت

برگزاری جلسه طرح تحول نظام سلامت

در تاریخ ۹۷.۰۹.۲۰جلسه بیستم ستاد تحول نظام سلامت با حضور اعضا در دفتر ریاست محترم دانشکده(دکترشکارچی)تشکیل گردید.اعضا دراین جلسه درخصوص رونداجرایی مصوبات جلسه قبل تبادل نظر کرده ومقررگردید جلسه توجیهی با پزشکان متخصص جدیدالورود برگزارگردیده وگزارشی ازعملکرد این پزشکان وهمچنین گزارش عملکرد بیمه تاجلسه بعدی ارائه گردد.

ادامه مطلب
برگزاری مراسم به مناسبت روز دانشجو

برگزاری مراسم به مناسبت روز دانشجو گالری

بنا به گزارش روابط عمومی دانشکده در تاریخ ۹۷/۰۹/۱۷ مراسم گرامیداشت روز دانشجو با حضور ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی خلخال (دکتر علی اکبر شکارچی)مدیران ، کارکنان، اساتید ودانشجویان دانشکده علوم پزشکی درسالن آمفی تئاتر ارشاد اسلامی برگزار گردید.

ادامه مطلب
برگزاری جلسه طرح تحول سلامت

برگزاری جلسه طرح تحول سلامت

بنا به گزارش روابط عمومی دانشکده در تاریخ ۹۷/۰۹/۰۸نوزدهمین جلسه کارگروه طرح تحول سلامت باحضوراعضا دردفتر ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی(دکترشکارچی)تشکیل گردید.

ادامه مطلب