اخبار دانشکده

فراخوان جذب هیات علمی در قالب تعهد خدمت

فراخوان جذب هیات علمی در قالب تعهد خدمت

دانشکده ی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخال در نظر دارد در جهت تکمیل کادر هیات علمی خود از بین فارغ التحصیلان رشته ی پرستاری در قالب تعهد خدمت به شرح جدول ذیل اقدام به جذب هیات علمی نماید.

ادامه مطلب
بازدیدریاست دانشکده از مرکز آموزشی و درمانی امام (ره) خلخال

بازدیدریاست دانشکده از مرکز آموزشی و درمانی امام (ره) خلخال

به گزارش روابط عمومی دانشکده؛ دکتر محمد مهرتک رئیس دانشکده علوم پزشکی خلخال سه شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۰ در حاشیه بازدید از مرکز آموزشی و درمانی امام (ره) خلخال گفت: هدف از بازدید، ارزیابی فعالیت همکاران و همچنین عرض خدا قوت خدمت همکاران کادر درمان بیمارستان بود.

ادامه مطلب