اخبار دانشکده

تقدیر ریاست دانشکده از زحمات کارکنان حوزه مامایی به مناسبت روز جهانی ماما

تقدیر ریاست دانشکده از زحمات کارکنان حوزه مامایی به مناسبت روز جهانی ماما

رئیس دانشکده علوم پزشکی خلخال به همراه جمعی از مسئولین دانشکده با حضور در مراکز بهداشتی شهری و روستایی و مرکز آموزشی و درمانی امام (ره) خلخال از زحمات کارکنان حوزه مامایی تقدیر کردند.

ادامه مطلب