اعلانات

تسلیت به مناسبت در گذشت پدر همکار

تسلیت به مناسبت در گذشت پدر همکار

همکار گرامی سرکار خانم لیلا میر مرسلی : مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از خداوند بزرگ صبر و شکیبایی برای شما و علو درجات را برای پدر مرحومتان خواهانیم.

ادامه مطلب

تسلیت به مناسبت در گذشت خواهر همکار

همکار گرامی جناب آقای صاحبعلی نوروزی: با نهایت تاسف و تاثر درگذشت خواهر گرامیتان را تسلیت گفته و از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه مغفرت الهی و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم.

ادامه مطلب
تسلیت به مناسبت در گذشت پدر همکار

تسلیت به مناسبت در گذشت پدر همکار

همکار گرامی جناب آقای محمد رضا رحیمی : مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از خداوند بزرگ صبر و شکیبایی برای شما و علو درجات را برای پدر مرحومتان خواهانیم.

ادامه مطلب
تسلیت به مناسبت در گذشت خواهر همکار

تسلیت به مناسبت در گذشت خواهر همکار

همکار گرامی جناب آقای جعفر عطایی : با نهایت تاسف و تاثر درگذشت خواهر گرامیتان را تسلیت گفته و از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه مغفرت الهی و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم.

ادامه مطلب