اخبار جلسات و نشست ها

آگهی مناقصه آشپزخانه

آگهی مناقصه آشپزخانه

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی خلخال درنظردارد امورمربوط به آشپزخانه معاونت آموزشی (پخت و پز وتوزیع غذای دانشجویان و پرسنل با مواداولیه) و مرکز آموزشی ودرمانی امام خمینی (ره) (پخت و پز و تهیه وتوزیع غذای بیماران و پرسنل بامواد اولیه) را ازطریق مناقصه به شرکتهای واجدالشرایط واگذار نماید.

ادامه مطلب
سی و یک اردیبهشت :روز ملی اهدای عضو ، اهدای زندگی

سی و یک اردیبهشت :روز ملی اهدای عضو ، اهدای زندگی

دین مبین اسلام، اهمیت فوق العاده ای برای نجات جان انسان ها قائل است؛ چنانچه در قرآن کریم، سوره مبارکه مائده آیه ۳۲ به تصریح اشاره شده است: "هرگاه کسی باعث بقای نفسی شود مانند آن ست که باعث نجات جان تمام انسان ها شده است".

ادامه مطلب