اخبار

بازدید ریاست دانشکده از کارآموزی دانشجویان

بازدید ریاست دانشکده از کارآموزی دانشجویان

دکتر محمد مهرتک صبح روز سه شنبه مورخ ۹۹/۸/۶ با هدف ارزیابی فعالیت دانشجویان و مسائل مربوط به کارآموزی و همچنین بررسی فرآیند یاددهی و یادگیری و مشکلات مربوط به کمبود وسایل حفاظت فردی برای دانشجویان از مرکز خدمات جامع سلامت ۲ شهری شهرستان خلخال بازدید کرد.

ادامه مطلب
آیین تودیع و معارفه سرپرست معاونت درمان دانشکده و سرپرست ریاست مرکز آموزشی و درمانی امام ره خلخال

آیین تودیع و معارفه سرپرست معاونت درمان دانشکده و سرپرست ریاست مرکز آموزشی و درمانی امام ره خلخال گالری

آیین تودیع و معارفه معاون درمان دانشکده و سرپرست ریاست مرکز آموزشی و درمانی امام ره خلخال با حضور دکتر محمد مهرتک ریاست دانشکده پزشکی و دیگر مسئولین ستادی در تاریخ ۹۹/۷/۲۹ در محل بیمارستان امام ره خلخال برگزار شد .

ادامه مطلب
بازدید ریاست دانشکده از بخش کرونای بیمارستان امام ره

بازدید ریاست دانشکده از بخش کرونای بیمارستان امام ره

دکتر محمد مهرتک رئیس دانشکده علوم پزشکی خلخال به همراه معاونت بهداشتی ،مسئول اداره حراست و کارشناس بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشکده علوم پزشکی خلخال در تاریخ ۹۹/۷/۲۶ از بخش کرونای بیمارستان امام ره خلخال بازدید کردند.

ادامه مطلب
بازدید ریاست دانشکده به مناسبت روز جهانی غذا از بیمارستان امام ره خلخال

بازدید ریاست دانشکده به مناسبت روز جهانی غذا از بیمارستان امام ره خلخال

بازدید ریاست دانشکده به همراه معاونت بهداشتی، رئیس اداره حراست ،کارشناس اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشکده، مسئول واحد بهبود تغذیه جامعه دانشکده و کارشناس خانواده از بیمارستان امام خمینی ره شهرستان خلخال به مناسبت روز جهانی غذا در تاریخ ۹۹/۷/۲۴

ادامه مطلب