اخبار

جلسه کمیته تخصصی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم
سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم دانشکده در راس امور است

جلسه کمیته تخصصی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

جلسه کمیته تخصصی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم دانشکده با حضور معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشکده علوم پزشکی خلخال و اعضای کارگروه تخصصی به منظور اجرای شیوه نامه در خصوص صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری روز شنبه مورخ ۹۸/۸/۲ در دفتر معاونت توسعه دانشکده علوم پزشکی خلخال برگزار شد.

ادامه مطلب
راهپیمایی  در جهت حمایت از فرامین مقام معظم رهبری

راهپیمایی در جهت حمایت از فرامین مقام معظم رهبری گالری

راهپیمایی به منظور حمایت از فرامین مقام معظم رهبری و محکومیت اقدامات منافقین ، اشرار و همچنین تشکر از صبر و بصیرت انقلابی مردم خلخال صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۸/۲۹ از میدان معلم به سمت میدان گاز آغاز شد.

ادامه مطلب
سومین جلسه کارگروه تخصصی بهداشت و درمان و مدیریت بحران شهرستان خلخال
حادثه خبر نمی کند! آماده باشیم

سومین جلسه کارگروه تخصصی بهداشت و درمان و مدیریت بحران شهرستان خلخال

سومین جلسه کارگروه تخصصی بهداشت و درمان و مدیریت بحران شهرستان خلخال با حضور مدیر محترم حوادث دانشکده علوم پزشکی خلخال، مسئول محترم بحران فرمانداری و همچنین اعضای کارگروه تخصصی بحران دانشکده علوم پزشکی خلخال راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ۹۸/۸/۲۸ در سالن کنفرانس دانشکده برگزار شد .

ادامه مطلب
جلسه گشایش مناقصه ی عمومی واگذاری آشپزخانه بیمارستان

جلسه گشایش مناقصه ی عمومی واگذاری آشپزخانه بیمارستان

جلسه گشایش مناقصه ی عمومی یک مرحله ای مربوط به واگذاری امور تهیه و توزیع ،پخت و پز (آشپزخانه_غذای بیماران و پرسنل) مرکز آموزشی ،درمانی امام خمینی (ره ) خلخال در روز دوشنبه مورخ ۹۸/۸/۲۷ با حضور اعضای کمیته فنی و بازرگانی دانشکده علوم پزشکی خلخال راس ساعت ۱۰:۳۰ صبح در سالن کنفرانس دانشکده برگزار شد .

ادامه مطلب
برگزاری اولین کارگاه آموزشی سامانه ثبت پیشنهادات در دانشکده علوم پزشکی خلخال

برگزاری اولین کارگاه آموزشی سامانه ثبت پیشنهادات در دانشکده علوم پزشکی خلخال

اولین جلسه کارگاه آموزشی سامانه ثبت پیشنهادات به منظور ارتقاء و نهادینه کردن فرهنگ مشارکت در سطوح مختلف سازمانی ،شناسایی مناسب ترین راهکارها و تقدیر از تلاشگران عرصه نظام ثبت پیشنهادات با همکاری گروه توسعه و تحول اداری دانشکده روز دوشنبه مورخ ۹۸/۸/۲۷ در دانشکده علوم پزشکی خلخال برگزار شد .

ادامه مطلب
واگذاری آشپزخانه بیمارستان به شرکت های واجدالشرایط

واگذاری آشپزخانه بیمارستان به شرکت های واجدالشرایط

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی خلخال در نظر دارد امور مربوط به تهیه وتوزیع وپخت و پز غذای بیماران و پرسنل مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی ره از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجدالشرایط واگذار نماید

ادامه مطلب