درباره دانشکده

تعداد بازدید:۲۳۰۹۸

این دانشکده در سال ۱۳۷۲ با عنوان دانشکده پرستاری و مامایی خلخال از مجموعه دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و با پذیرش تعداد ۱۷ نفر دانشجو در رشته کارشناسی پرستاری فعالیت آموزشی خود را شروع کرده است

از سال ۱۳۸۹ در مقطع کارشناسی ناپیوسته مامایی نیزدانشجو می پذیرد

دانشکده در سال ۱۳۹۰ با تصویب شورای گسترش دانشگاه ها به دانشکده علوم پزشکی خلخال ارتقاء پیدا کرد. و در رشته های مهندسی بهداشت محیط و کارشناسی بهداشت عمومی از طریق کنکور سراسری دانشجو پذیرش مینماید

 

آخرین ویرایش۳۱ تیر ۱۳۹۵