درباره دانشکده

تعداد بازدید:۲۸۹۵۶

این دانشکده در سال ۱۳۷۲ با عنوان دانشکده پرستاری و مامایی خلخال از مجموعه دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و با پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی پرستاری فعالیت آموزشی خود را شروع کرده است و از سال ۱۳۸۹ در مقطع کارشناسی ناپیوسته مامایی نیزدانشجو می پذیرد.
دانشکده در سال
۱۳۹۰ با تصویب شورای گسترش دانشگاه ها به دانشکده علوم پزشکی خلخال ارتقاء پیدا کرد. و از نیمه دوم سال 1396 از علوم پزشکی اردبیل مستقل (به جز هسته گزینش و حراست) و  در حال حاضر در رشته های مهندسی بهداشت محیط ، کارشناسی بهداشت عمومی  ، کارشناسی تغذیه و پرستاری از طریق کنکور سراسری دانشجو می پذیرد.

 

آخرین ویرایش۱۳ دی ۱۴۰۰