میز خدمت (شناسه دار)

تعداد بازدید:۱۹۱۴

عنوان خدمت (شناسه)

عنوان زیر خدمت

شناسه زیرخدمت

فرم شناسه خدمت

نظارت و اعتبار سنجی موسسات سلامت(16021012000)

نظارت بر ادارات نظارت بر درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور

16031012100

مشاهده

نظارت بر حسن اجرای برنامه تحول نظام سلامت در مراکز تابعه دانشگاه های علوم پزشکی کشور

16041012101

مشاهده

بازدید های دوره ای و موردی از مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی 

16021012102

مشاهده

رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی 

16061012103

مشاهده

برگزاری سمینار ها و کارگاه های آموزشی کشوری جهت توانمند سازی ارزیابان کشوری

18051012104

مشاهده

اجراء و مشارکت در طرح ها و پروژه های تحقیقاتی به منظور ارتقاء سلامت در سطح کشور

16051012105

مشاهده

صدور،تمدید، اصلاح، ابطال و لغو پروانه موسسات سلامت(16021013000)

صدور پروانه موسسات پزشکی

16021013100

مشاهده

تمدید پروانه موسسات پزشکی

16021013101

مشاهده

ابطال پروانه موسسات پزشکی بر اساس اعلام تعزیرات پزشکی

16021013102

مشاهده

اصلاحات مورد بر اساس تقاضای موسسه پزشکی

16021013103

مشاهده

لغو بر اساس زمانبندی تعیین شده در قرار داد تاسیس به دلیل عدم معرفی ملک و یا تاخیر در ارائه مدارک لازم

16021013104

مشاهده

توزیع پزشکان و صدور گواهی مربوطه(16031014000)

تقسیم و توزیع نیروهای پزشک در سطح دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

18041014100

مشاهده

صدور گواهی وضعیت خدمت(پایان طرح) در توزیع پزشکان

16031014101

مشاهده

صدور معرفینامه در توزیع پزشکان

16031014102

مشاهده

صدور گواهی معافیت

11021014103

مشاهده

ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت(18081015000)

18081015000

مشاهده

فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت(16041016000)

16041016000

مشاهده

صدور کارت بهداشت(16041017000)

16041017000

مشاهده

نظارت بهداشتی بر اماکن(16041018000)

صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی

16041018100

مشاهده

صدور مجوز شرکت های مبارزه با حشرات و سمپاشی

13011018101

مشاهده

 مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی

16021018102

مشاهده

ثبت گواهی ولادت و مرگ(10031019000)

10031019000

مشاهده

خدمات پزشک خانواده(16021020000)

16021020000

مشاهده

تشکیل پرونده الکترونیک سلامت(16041021000)

16041021000

مشاهده

سرویس های کدگذاری سلامت(16061022000)

16061022000

مشاهده

ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج ازکشور(18041023000)

18041023000

مشاهده

آموزش مستمر جامعه پزشکی(18051024000)

18051024000

مشاهده

برگزاری آزمون های علوم پزشکی(18041026000)

 ثبت نام و برگزاری آزمون

18041026100

 

 اعلام نتایج آزمون ها و رسیدگی به شکایات داوطلبان آزمون ها

18041026101

مشاهده

جذب و ارتقاء اعضای هیات علمی(10031028000)

جذب اعضای هیات علمی

10031028100

مشاهده

2-ارتقای اعضای هیات علمی

10031028101

مشاهده

ارائه تسهیلات رفاهی به اعضای هیات علمی علوم پزشکی(13011029000)

 معرفی اعضای هیات علمی دانشگاه ها به بانک های عامل جهت دریافت وام مسکن.

13011029100

مشاهده

 معرفی افراد ستادی به بانک مربوطه جهت دریافت وام مسکن

13011029101

مشاهده

نظارت بر انجام امور مربوط به پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن توسط بانک ها و رفع مشکلات احتمالی

13011029102

مشاهده

اعطای تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

18041625000

مشاهده

         

 

 

آخرین ویرایش۱۹ مرداد ۱۴۰۰