مدیریت غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی خلخال  بعد استقلال دانشکده علوم پزشکی خلخال از علوم پزشکی اردبیل (از نیمه دوم سال 96) ایجاد گردید

رسالت: 

مدیریت غذا و داروی دانشکده بر آن است در راستای تأمین سلامت و حفظ کرامت انسانی مردم شهرستان خدمات دارویی ، غذایی، آرایشی و بهداشتی به نحوی ارائه گردد که همواره بهترین مواد دارویی ، غذایی، آرایشی و بهداشتی با بالاترین کیفیت و ایمنی در بهترین شرایط تولید، عرضه ، صادر و یا وارد گردد و پاسخگوی نیازها و سؤالات مردم در زمینه امنیت و سلامت تغذیه ای آن ها باشد.

چشم انداز:

ارائه بهترین خدمات دارویی و غذایی به مردم شهرستان خلخال بطوریکه همواره بهترین مواد دارویی ، غذایی، آرایشی و بهداشتی با بالاترین کیفیت و ایمنی و با مناسبترین قیمت در زمان لازم و منطقی ترین شیوه مصرف به آنها ارائه گردد.