اهداف و شرح وظایف علم‌سنجی

تعداد بازدید:۱۳۳۸

اهداف علم سنجی

  • علم سنجی استفاده از داده های کمی مربوط به تولید، توزیع و استفاده از متون علمی، علم و پژوهش علمی را توصیف و ویژگیهای آن را مشخص کند.
  • علم سنجی یکی از رایج ترین روشهای ارزیابی فعالیت‌های علمی می‌باشد، برخاسته از علم اطلاعات و دانش شناسی حوزه ای میان رشته ای است که دارای شاخص های مختلفی است.
  • شاخصی برای ارزیابی جایگاه و کیفیت پژوهش های انجام گرفته در دانشکده
  • شاخصی برای شناسایی موثرترین عضور هیأت علمی و پژوهشگر در در حوزه موضوعی مختلف در دانشکده

 

شرح وظایف اداره علم‌سنجی

بررسی علم‌سنجی تولیدات علمی دانشکده جهت شناخت عوامل مؤثر بر آن و مقایسه با دیگر دانشکده‌های علوم پزشکی هم‌تراز؛

الف) کارشناسی و ارزیابی مقالات منتشر شده دانشکده

ب) بررسی شاخص h دانشکده و شناسایی مقالاتی که افزایش تعداد ارجاعات به آنها منجر به افزایش شاخص h دانشکده خواهد بود.

ج) بررسی و اطلاع‌رسانی در خصوص تنوع در آدرس‌دهی مقالات و نظارت بر آدرس‌دهی یکسان و استاندارد در تولیدات علمی دانشکده.

د) شناسایی و معرفی مقالات پر ارجاع دانشکده و مطالعه و معرفی عوامل مؤثر بر ارجاع زیاد به مقالات.

ه) اطلاع‌رسانی در خصوص مجلات ایرانی که به تازگی در پایگاه‌های معتبر بین‌المللی نمایه شده‌اند.

و) ارائه مشاوره در خصوص شاخص‌های ارزیابی مجلات به محققان و اساتیدی که قصد چاپ مقاله دارند.

ز) بررسی مداوم مجلات علمی دانشکده بر اساس معیارهای علم‌سنجی.

ح) اطلاع‌رسانی در خصوص پیشرفت‌های دانشکده بر اساس شاخص‌های علم‌سنجی.

ط) معرفی ایندکس‌های معتبر در حوزه علم سنجی

ی) معرفی شاخص‌های علم سنجی

ک) تعیین مجلات هسته

ل) تکمیل و به روز رسانی مستمر اطلاعات اعضای هیأت علمی در سامانه علم سنجی ISID

م) تلاش برای بهبود مشاهده پذیری و استنادپذیری مقالات منتشر شده دانشکده در دنیا

ن) اصلاح، ادغام و ویرایش اطلاعات اعضای هیأت علمی و مقالات آنها و دانشکده در پایگاه‌های اطلاعاتی

 

بررسی عوامل مؤثر بر برونداد پژوهشی اعضای هیأت علمی و محققان دانشکده و ارائه گزارشات

الف) شناخت عوامل مؤثر بر برونداد پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده با هدف ارائه راهکارهای لازم در جهت بهبود برونداد پژوهشی و رفع مشکلات و موانع موجود

ب) تهیه گزارش به صورت مستمر از وضعیت جاری، میزان رشد و عوامل مؤثر بر برونداد پژوهشی به معاونت تحقیقات دانشکده.

د) ارائه گزارشات مستند از وضعیت علمی و پژوهشی دانشکده و نیز معرفی محققان برتر و دارای رشد چشم‌گیر به معاونت تحقیقات دانشکده

ه) ترسیم نقشه علمی دانشکده

 

آخرین ویرایش۱۵ اسفند ۱۳۹۷