مسئول اداره علم سنجی دانشکده

تعداد بازدید:۱۷۳۸

مسئول اداره علم سنجی دانشکده

دکتر اسماعیل مهرآیین

سمت علمی: استادیار

رشته تخصصی: دکتری مدیریت اطلاعات سلامت

شماره تماس : ۳۲۴۲۴۰۴۱-۰۴۵

پست الکترونیکی : sci@khalums.ac.ir

 

آخرین ویرایش۱۵ اسفند ۱۳۹۷