شاخص های علم سنجی

تعداد بازدید:۱۴۸۰

شاخص های علم سنجی

علم سنجی دانش اندازه گیری علم تعریف شده است. علم سنجی سعی دارد با استفاده از داده های کمی مربوط به تولید، توزیع و استفاده از متون علمی، علم و پژوهش علمی را توصیف و ویژگی های آن را مشخص کند. اساس کار علم سنجی بر بررسی چهار متغیر اصلی شامل: گزارش‌های علمی منتشر شده، ارجاعات به نتایج یک تحقیق علمی پس از انتشار، منابعی که در تحقیقات علمی از آنها بهره گرفته شده است، و سابقه کاری و وابستگی موسساتی محققان و نویسندگان می‌باشند. علم سنجی پس از بررسی این متغیرها، با ارائه ترکیبی مناسب از شاخص‌های مبتنی بر آنها، به تبیین روند تولید علم و بازدهی پژوهش‌های علمی می‌پردازد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر از شاخص های علم سنجی کلیک نمایید.

آخرین ویرایش۱۵ اسفند ۱۳۹۷