مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد

تعداد بازدید:۴۶۷۶

مدیر برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد:

بهرام آرایش

تحصیلات: کارشناس حسابداری
کارشناسان برنامه:
پیمان قلی زاده
مرتضی ابریشمی
تلفن تماس: ۳۲۴۲۰۵۲۸-۰۴۵
پست الکترونیکی:mali@khalums.ac.ir

موافقت نامه های سال 99-98 (کلیک شود)
شرح وظایف مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد:

مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد یکی از واحدهای تابعه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه است که اهم وظایف آن، برنامه‌ریزی و نظارت بر تهیه بودجه سالیانه دانشگاه، تطابق برنامه با بودجه و اعتبارات، تلفیق بودجه پیشنهاد شده در قالب اهداف و خط مشی های دانشگاه می‌باشد.

شرح وظایف:

 • انجام مطالعات و اقدامات لازم درزمینه روشهای نوین سازماندهی منابع مالی درجهت نیل به هدفهای نهائی دانشگاه.
 • نظارت براجرای مقررات بودجه از طریق ارائه پیشنهاد های لازم ونظارت بر نحوه هزینه کرد.
 • تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی، بودجه تفصیلی و تفاهم نامه داخلی بودجه دانشگاه براساس سیاستها وضوابط بودجه کل کشور.
 • مطالعات و انجام روشهای نوین سازماندهی واحدها و بهبود روشهای انجام کار.
 • مطالعه وبررسی بهبود روشها وبازده منابع موجود در دانشگاه.
 • مطالعه وتحلیل روشهای کاهش هزینه های دانشگاه.
 • ابلاغ بودجه مصوب به هریک از واحد های تابعه.
 • ارزیابی گروههای تخصصی و تحقیقی.
 • پایش و نظارت بر عملکرد مالی واحدهای تابعه.
 • ابلاغ و تامین اعتبارات پروژه های عمرانی دانشگاه.
 • نظارت بر پیشرفت پروژه های عمرانی دانشگاه.
 • هماهنگی لازم با استانداری، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان برنامه بودجه استان، فرمانداری، وزارت متبوعه و هیات امناء دانشگاه.
آخرین ویرایش۰۵ آذر ۱۴۰۱