مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

تعداد بازدید:۷۹۷۶

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری
جواد اسکندری

کارشناس مهندسی مشاغل
سعیده محمدی
کارشناس مهندسی سازمان
فرزین  پورکاظم

کارشناس تحول اداری
رضا حسن زاده

شماره تماس مستقیم: 04532426801
داخلی 42

ایمیل سازمانی : mdar@khalums.ac.ir

 

** آئین نامه جدید مهندسی وارزیابی مشاغل فروردین1397(جهت رویت کلیک شود)

** آخرین اصلاح آئین نامه(جهت رویت کلیک شود)

** دستور العمل انتخاب و انتصاب مدیران 1400(جهت رویت کلیک شود)

** شرایط انتخاب مدیران پرستاری صف تا ستاد(جهت رویت کلیک شود)

** کتاب شرایط احراز 1400(جهت رویت کلیک شود)

** نمودار سازمانی ستاد دانشکده(جهت رویت کلیک شود)

**فرم درخواست پست سازمانی

آخرین ویرایش۲۰ اسفند ۱۴۰۱